VEELGESTELDE VRAGEN

Ik heb een brief gekregen van De Schout Gerechtsdeurwaarders. Wat moet ik doen?

In de brief vindt u informatie over uw dossier en doen wij u een verzoek. Daar dient u zo snel mogelijk gehoor aan te geven, om verdere problemen of extra kosten te voorkomen. Als u het hier niet mee eens bent of u heeft vragen, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen.

Ik heb een verzoek tot betaling gekregen van De Schout Gerechtsdeurwaarders. Hoe doe ik dat?

In de brief vindt u daarover meer informatie. U kunt de betaling ook direct voldoen via onze website door naar deze pagina te gaan. Ook kunt u langskomen bij onze vestiging aan de Marathon 11-c in Hilversum om te betalen.

Ik heb een brief gekregen met een verzoek tot betaling. Maar ik kan niet betalen. Wat moet ik doen?

Als u niet kunt betalen is het van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Ook kunt u contact opnemen met een schuldhulporganisatie. Wacht niet te lang want dat kan voor verdere problemen en extra kosten zorgen.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening, wat moet ik nu doen?

De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslag aan u over betekenen, u krijgt dan een kopie van de beslagstukken. Vanaf het moment van beslag zal de bank het saldo op uw rekeningen bevriezen, u kunt vanaf dat moment dan ook niet meer over deze gelden beschikken. De bank heeft de rekening geblokkeerd om het beslag af te kunnen handelen. Vanaf het moment van beslag heeft de bank 2 weken de tijd om aan de deurwaarder te verklaren of het beslag doel heeft getroffen. U kunt als rekeninghouder de bank vragen om sneller aan de deurwaarder te verklaren, zo kan ook het gelegde beslag sneller worden opgeheven en kunt u weer over uw rekening beschikking. Nadat de deurwaarder de verklaring van de bank heeft ontvangen kan het beslag afgehandeld worden.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik nu doen?

Indien u het eens bent met de vordering in de dagvaarding dient u, om kosten van de rechtbank te voorkomen, ruim voor de zittingsdatum de vordering te voldoen. Dan kan de zaak nog worden ingetrokken bij de rechtbank. Neem voor het exact openstaande bedrag contact met ons kantoor op.

Indien u het niet eens bent met de vordering is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar of andere deurwaarder. Deze kunnen u adviseren / helpen bij uw verweer. Dit verweer dient op tijd bij de rechtbank te zijn, dit kan schriftelijk of mondeling. Wanneer u meer tijd nodig heeft voor uw verweer, dient u tijdig uitstel bij de rechtbank aan te vragen.

Ik ben aangemeld bij een bewindvoerder/schuldhulpverlening maar ontvang toch een brief. Wat moet ik nu doen?

Indien u bent aangemeld bij bijv. schuldhulpverlening en u ontvangt post van De Schout dient u deze z.s.m. aan uw contactpersoon te geven met het verzoek om contact met ons kantoor op te nemen.

Door een beslag op mijn loon/uitkering kan ik mijn rekeningen/vaste lasten niet meer betalen, wat kan ik nu doen?

Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd om beslag op uw inkomen te leggen. Dat doet hij bij uw werkgever of bij de uitkeringsinstantie. Binnen acht dagen na beslaglegging ontvangt u van de deurwaarder een kopie van de beslagstukken, zodat u ook op de hoogte bent van het beslag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld.

De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of de uitkeringsinstantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Indien de beslagvrije voet wellicht te laag is vastgesteld dient u z.s.m. de deurwaarder inzicht te geven in uw inkomsten en uitgaven, inclusief de gevraagde bewijsstukken. Neem hiervoor contact met op ons kantoor.

Wat zijn incassokosten (WIK-kosten)?

Incassokosten zijn kosten die gerechtsdeurwaarders namens hun opdrachtgever volgens de wet in rekening mogen brengen bij u. Deze kosten mogen wij in rekening brengen voor de werkzaamheden die wij moeten doen om de vordering te incasseren. De hoogte van de incassokosten (of WIK-kosten) is wettelijk vastgelegd in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten. U kunt ze vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet betaalt, en wij weten niet waarom dat is, of wij zijn het niet eens met uw reden om niet te betalen, kunnen wij naar de Rechter gaan. Dit doen wij in opdracht van onze opdrachtgever.

Dit brengt extra kosten met zich mee en is dus belangrijk om te voorkomen. Neem dus contact met ons op zodra u een brief of sommatie van ons hebt ontvangen.

Als ik niet in 1 keer kan betalen, wat moet ik dan doen?

Als u de vordering niet in 1 x kunt betalen, vragen wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. We gaan dan samen met u kijken of we een betalingsregeling kunnen treffen. Vaak is dit mogelijk. Het kan zijn dat wij u vragen om een overzicht te verstrekken inzake uw financiële situatie. Op deze wijze zijn we goed in staat om te beoordelen voor welke betalingsregeling u in aanmerking komt.

Met welke kosten kan ik te maken krijgen in het executietraject?

Als we een vonnis hebben ten laste van u, is het raadzaam voor u om zo snel mogelijk te betalen. Als u dit niet doet, zijn wij genoodzaakt om executiemaatregelen te nemen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij beslag gaan leggen op uw salaris, op uw auto of op uw bankrekening. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd en kunt u vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0012638/2023-03-01.

Klik hier voor de uitleg van alle juridische termen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ik heb een brief gekregen van De Schout Gerechtsdeurwaarders. Wat moet ik doen?

In de brief vindt u informatie over uw dossier en doen wij u een verzoek. Daar dient u zo snel mogelijk gehoor aan te geven, om verdere problemen of extra kosten te voorkomen. Als u het hier niet mee eens bent of u heeft vragen, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen.

Ik heb een verzoek tot betaling gekregen van De Schout Gerechtsdeurwaarders. Hoe doe ik dat?

In de brief vindt u daarover meer informatie. U kunt de betaling ook direct voldoen via onze website door naar [deze pagina] te gaan. Ook kunt u langskomen bij onze vestiging aan de [adres] om te betalen.

Ik heb een brief gekregen met een verzoek tot betaling. Maar ik kan niet betalen. Wat moet ik doen?

Als u niet kunt betalen is het van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Ook kunt u contact opnemen met een schuldhulporganisatie. Wacht niet te lang want dat kan voor verdere problemen en extra kosten zorgen.

Er is beslag gelegd op mijn bankrekening, wat moet ik nu doen?

De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslag aan u over betekenen, u krijgt dan een kopie van de beslagstukken. Vanaf het moment van beslag zal de bank het saldo op uw rekeningen bevriezen, u kunt vanaf dat moment dan ook niet meer over deze gelden beschikken. De bank heeft de rekening geblokkeerd om het beslag af te kunnen handelen. Vanaf het moment van beslag heeft de bank 2 weken de tijd om aan de deurwaarder te verklaren of het beslag doel heeft getroffen. U kunt als rekeninghouder de bank vragen om sneller aan de deurwaarder te verklaren, zo kan ook het gelegde beslag sneller worden opgeheven en kunt u weer over uw rekening beschikking. Nadat de deurwaarder de verklaring van de bank heeft ontvangen kan het beslag afgehandeld worden.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik nu doen?

Indien u het eens bent met de vordering in de dagvaarding dient u, om kosten van de rechtbank te voorkomen, ruim voor de zittingsdatum de vordering te voldoen. Dan kan de zaak nog worden ingetrokken bij de rechtbank. Neem voor het exact openstaande bedrag contact met ons kantoor op.

Indien u het niet eens bent met de vordering is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat, rechtsbijstandsverzekeraar of andere deurwaarder. Deze kunnen u adviseren / helpen bij uw verweer. Dit verweer dient op tijd bij de rechtbank te zijn, dit kan schriftelijk of mondeling. Wanneer u meer tijd nodig heeft voor uw verweer, dient u tijdig uitstel bij de rechtbank aan te vragen.

Ik ben aangemeld bij een bewindvoerder/schuldhulp-
verlening maar ontvang toch een
brief. Wat moet ik nu doen?

Indien u bent aangemeld bij bijv. schuldhulpverlening en u ontvangt post van De Schout dient u deze z.s.m. aan uw contactpersoon te geven met het verzoek om contact met ons kantoor op te nemen.

Door een beslag op mijn loon/uitkering kan ik mijn rekeningen/vaste lasten
niet meer betalen, wat kan ik nu doen?

Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd om beslag op uw inkomen te leggen. Dat doet hij bij uw werkgever of bij de uitkeringsinstantie. Binnen acht dagen na beslaglegging ontvangt u van de deurwaarder een kopie van de beslagstukken, zodat u ook op de hoogte bent van het beslag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld.

De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of de uitkeringsinstantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Indien de beslagvrije voet wellicht te laag is vastgesteld dient u z.s.m. de deurwaarder inzicht te geven in uw inkomsten en uitgaven, inclusief de gevraagde bewijsstukken. Neem hiervoor contact met op ons kantoor.

Klik hier voor de uitleg van alle juridische termen.