UW PARTNER VAN ZAAK TOT OPLOSSING

ONZE WERKWIJZE

Heeft u debiteuren die de factuur niet betalen? Vroeg of laat krijgt elke ondernemer ermee te maken. Dat is vervelend, maar u staat er niet alleen voor. De Schout Gerechtsdeurwaarders geeft u de persoonlijke aandacht die u verdient. Sinds de start in 2007 kiezen wij bewust enkel voor ondersteuning bij de gerechtelijke procedure door middel van juridisch advies en deurwaardershandelingen. Die focus voel je én zie je terug in een snelle oplossing.

ONZE DIENSTEN

01.

PROCEDEREN

Heeft u al een minnelijk incassotraject gevoerd en betaalt uw debiteur nog steeds niet? De Schout Gerechtsdeurwaarders staat u bij in uw gerechtelijke procedure. Wij zijn er vanaf het opstellen van de dagvaarding tot aan de executie. Niet alleen voeren wij de taken van de gerechtsdeurwaarder uit, zoals de betekening van het vonnis of de beslaglegging. Wij beschikken ook over de juridische kennis die nodig is om met zorgvuldigheid en creativiteit tot een snelle oplossing te komen.

Meer lezen

02.

HEREXECUTIE

Is er al eens een gerechtelijke procedure gevoerd maar is daar toen geen betaling uitgekomen? Dat is zonde, maar we begrijpen dat u inmiddels andere prioriteiten heeft. De Schout Gerechtsdeurwaarders waagt graag een nieuwe poging. Wij beschikken over een groot netwerk, een inzichtelijke database voor al uw zaken en deurwaarders in Hilversum. Door te onderzoeken wat het verhaal van de debiteur is, proberen we alsnog tot een betaling te komen. Dat doen we met zorg én met daadkracht.

Meer lezen

PROXIMO NETWERK

De Schout Gerechtsdeurwaarders is onderdeel van het Proximo Netwerk, een netwerk van kwalitatief hoogstaande incassoconsulenten die het belang van een oplossing bij betalingsproblemen omarmen. Mocht u hulp nodig hebben bij een minnelijk incassotraject of in een andere regio actief zijn, dan beschikken wij over een landelijk netwerk waarmee we u in contact kunnen brengen.

Naar de website

VEEL GESTELDE VRAGEN

Als u openstaande vorderingen heeft, een incassotraject wilt starten of een gerechtelijke procedure wilt uitvoeren, roept dat vaak vragen op. Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat is een minnelijk incassotraject?

Voordat u aan een gerechtelijke procedure begint, heeft er vaak een minnelijk incassotraject plaatsgevonden. In dit traject is uw klant schriftelijk, telefonisch en eventueel met een persoonlijk bezoek benaderd. De vordering wordt verhoogd met incassokosten om de kosten te dekken die een ondernemer of incassobureau hiervoor maakt. Het doel is om tot een betaling of betalingsregeling te komen om zo onnodige kosten te voorkomen. Mocht de minnelijke fase geen betaling van de openstaande vordering tot gevolg hebben, is de volgende stap het opstellen van de dagvaardingen en een procedure bij de rechtbank om zo een vonnis te gaan halen.

Wat is een gerechtelijke procedure?

Als de klant nog steeds niet betaalt na een minnelijk incassotraject kan worden overgegaan op een gerechtelijk incassotraject. In dit traject wordt de rechtbank door middel van een dagvaarding verzocht om de klant tot betaling te sommeren. Als de rechtbank een positief vonnis toewijst, kan worden overgegaan tot uitvoering. De deurwaarder ‘bezorgt’ het vonnis aan de debiteur, deze krijgt dan nog een laatste kans om vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, of er wordt bijvoorbeeld geen regeling afgesproken, kan de deurwaarder overgaan tot het leggen van beslag op vermogensbestanddelen.

Waarom mag alleen een deurwaarder beslagleggen of een vonnis betekenen?

In de Gerechtsdeurwaarderswet zijn de officiële taken van gerechtsdeurwaarders te vinden. Om deze taken te mogen uitvoeren moet de gerechtsdeurwaarder door de Kroon zijn benoemd of toegevoegd gerechtsdeurwaarder zijn. Wanneer iemand zich ‘deurwaarder’ noemt, maar niet bekend is bij de beroepsorganisatie, is het dus geen gerechtsdeurwaarder.

De taken die horen bij het ambt van gerechtsdeurwaarder worden ook wel ‘ambtelijke werkzaamheden’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het betekenen van een vonnis van de rechter, het leggen van beslag op roerende zaken, beslaglegging op inkomen of een bankrekening of het uitvoeren van een ontruiming.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Een incassobureau heeft geen wettelijke bevoegdheden, geen speciale opleiding of titel nodig, is niet gebonden aan gedragsregels en er is geen aansluiting bij een beroepsgroep of toezicht door externe instanties. Zo mag een incassobureau zelf bijvoorbeeld geen ambtelijke werkzaamheden uitvoeren (het leggen van beslag), deze bevoegdheden zijn uitsluitend toebedeeld aan een gerechtsdeurwaarder.