HEREXECUTIE

Als u al eens een vonnis heeft gekregen maar uw debiteur heeft nog steeds niet betaald, dan kunt u het vonnis nogmaals door een deurwaarder laten uitvoeren. Een vonnis is 20 jaar geldig. Wij starten voor u dan een herexecutie traject.

WERKWIJZE

Wij zijn uw partner in de herexecutie van uw zaken. Dat doen wij door uit te zoeken of de debiteur nu wel verhaal heeft voor de betalingsachterstand. Wij combineren de juiste juridische kennis met de nodige deurwaardershandelingen om uw uitspraak bij de tweede poging wel tot een goed einde te brengen. Elk traject is maatwerk, maar ziet er in de basis als volgt uit:

 • Vooronderzoek

  Voordat we een herexecutie starten, onderzoeken wij met behulp van onze databases of dit zinvol is. We zoeken bijvoorbeeld uit of de debiteur nog meer schulden heeft en wat het verhaal achter de betalingsachterstand is. Zo schatten we de slagingskans in en voorkomen we dat u mogelijk onnodige kosten maakt.

 • Betalingsherinnering

  Vervolgens schrijven wij de debiteur aan met een betalingsherinnering. Daarin wijzen wij op het onbetaald gebleven vonnis en geven wij een overzicht van de betalingsachterstand. De debiteur wordt verzocht om alsnog zo spoedig mogelijk te betalen.

 • Betekening-bevel

  In de meeste gevallen is de debiteur in de vorige gerechtelijke procedure schriftelijk op de hoogte gebracht van de veroordeling van de rechter. Als dit niet is gebeurd, bijvoorbeeld omdat er toen geen beslaglegging mogelijk was of kosten werden bespaard, dan doen we dat in deze procedure alsnog.

 • Beslaglegging

  Idealiter zoeken we naar een oplossing of een betalingsregeling, maar als de debiteur nog steeds niet betaalt, kunnen we diverse maatregelen nemen. De gerechtsdeurwaarder kan dan beslagleggen op het inkomen of andere delen van het vermogen.

 • Overbetekening

  Als de gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd, wordt dit gecommuniceerd aan uw debiteur via overbetekening. Dat is een officiële handeling waarbij de deurwaarder aan de debiteur of aan derden kenbaar maakt waarop beslag is gelegd.

BELOFTE

Wij zijn tevreden als u tevreden bent. Dat betekent dat we ons inzetten voor het optimale resultaat van uw herexecutie in Hilversum. Dit doen we met behulp van een goede database, een team van kennisexperts en een dosis doorzettingsvermogen. Tijdens het hele traject blijven we met u in contact, voorzien we u van advies en zoeken we samen naar de oplossing.

Inzichtelijke database

Kennisorganisatie

Goed bereikbaar

Creatieve oplossing

Resultaat dat telt

Meedenken zonder moeite

SAMENWERKEN

Kunt u een of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan werken wij graag met u samen.

 • Heeft u een tijd geleden een gerechtelijke procedure uitgevoerd maar is er nog steeds niet betaald?
 • Heeft u inmiddels andere prioriteiten zoals recent openstaande vorderingen of uw bedrijfsvoering?
 • Wilt u dat die openstaande vorderingen alsnog betaald worden zodat u deze zaken kunt afsluiten?
 • Zoekt u naar een betrouwbare partner die er met zorg én daadkracht alles aan doet om uw zaken tot een goed einde te brengen?

De Schout maakt de cirkel rond. Wij zijn makkelijk bereikbaar, altijd bereid om een extra stap te zetten en we durven buiten de gebaande paden te lopen. Heeft u hulp nodig bij het opnieuw uitvoeren van uw uitspraak? Wij komen graag met u in contact.