PROCEDEREN

Als u al meerdere maatregelen heeft genomen of een (minnelijk) incassotraject heeft gevoerd maar uw debiteur betaalt nog steeds niet, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten. Als u hiertoe besluit, heeft u altijd een deurwaarder nodig. De deurwaarder is hiervoor opgeleid en beëdigd en daarmee de expert die u zoekt.

WERKWIJZE

Wij zijn uw partner in de uitvoering van de uitspraak van de rechter. Dat doen wij door deurwaardershandelingen te combineren met juridisch advies om u gedurende het hele traject bij te staan met kennis en kunde. Op die manier krijgt u zo snel mogelijk waar u recht op heeft volgens de uitspraak van de rechter. De Schout weet waar u staat, denkt mee zonder moeite en zorgt voor resultaat dat telt. Elk traject is maatwerk, maar ziet er in de basis als volgt uit:

 • Vooronderzoek

  Voordat wij een gerechtelijke procedure starten, onderzoeken wij of dit zinvol is. We zoeken bijvoorbeeld uit of de debiteur nog meer schulden heeft en wat de geschiedenis is. Zo schatten we de slagingskans in en voorkomen we dat u mogelijk onnodige kosten maakt.

 • Opstellen van de dagvaarding

  De gerechtelijke procedure begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter om uw debiteur tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere delen van het vermogen.

 • Procederen bij de rechtbank

  In een dagvaarding wordt aan uw debiteur gedetailleerd kenbaar gemaakt wat er geëist wordt met een onderbouwing van de eis. Ook worden er bewijzen meegestuurd. Uw debiteur krijgt vervolgens de gelegenheid om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken bij de rechtbank. Vervolgens beslist de rechter over de zaak. In deze fase staan wij u bij met juridische kennis en advies.

 • Vonnis achterlaten bij de debiteur

  Als wij een positief vonnis toegewezen krijgen, dan begint de executiefase oftewel de tenuitvoerlegging van het vonnis. Een van onze hoogopgeleide deurwaarders in Hilversum laten het oordeel van de rechter persoonlijk achter bij de debiteur in de vorm van een speciale brief, het exploot van betekening en bevel (tot betaling).

 • De zaak proberen op te lossen

  Als de debiteur betaalt dan is de zaak afgerond. Maar het komt ook voor dat de debiteur na de betekening van het vonnis nog niet betaalt of met een verweer komt. In deze fase gaan wij samen met u en met de debiteur op zoek naar een manier om de betalingsachterstand zo snel mogelijk op te lossen.

 • Executie van het vonnis

  Idealiter komen wij natuurlijk tot een oplossing. Maar als de debiteur niet binnen de gestelde termijn betaalt, mogen wij diverse maatregelen nemen. Wij kunnen bijvoorbeeld beslagleggen op de bankrekening, het inkomen of de (on)roerende zaken van uw debiteur en zorgen wij in het uiterste geval voor de verkoop daarvan.

BELOFTE

Wij zijn tevreden als u tevreden bent. Dat betekent dat we ons inzetten voor het optimale resultaat van uw gerechtelijke procedure in Hilversum. Dit doen we met behulp van een goede database, een team van kennisexperts en een dosis doorzettingsvermogen. Tijdens het hele traject blijven we met u in contact, voorzien we u van advies en zoeken we samen naar de oplossing.

Inzichtelijke database

Kennisorganisatie

Goed bereikbaar

Creatieve oplossing

Resultaat dat telt

Meedenken zonder moeite

SAMENWERKEN

Kunt u een of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan werken wij graag met u samen.

 • Betaalt uw debiteur niet?
 • Heeft u al een minnelijk incassotraject gevoerd maar staat de vordering nog steeds open?
 • Heeft u iemand nodig die bevoegd is om gerechtelijke stappen te ondernemen om uw debiteur tot betaling over te laten gaan?
 • Bent u op zoek naar een partner die met zorg én daadkracht een gerechtelijke procedure voert?

De Schout maakt de cirkel rond. Wij zijn makkelijk bereikbaar, altijd bereid om een extra stap te zetten en we durven buiten de gebaande paden te lopen. Heeft u hulp nodig bij uw gerechtelijke procedure in Hilversum? Wij komen graag met u in contact.