VEEL GESTELDE VRAGEN

U heeft openstaande vorderingen, u overweegt een gerechtelijke procedure te starten of u bent op zoek naar een deurwaarder in Hilversum. Wij weten dat dit een proces is waarbij vragen kunnen ontstaan. Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is een minnelijk incassotraject?

Voordat u aan een gerechtelijke procedure begint, heeft er vaak een minnelijk incassotraject plaatsgevonden. In dit traject is uw debiteur schriftelijk, telefonisch en eventueel met een persoonlijk bezoek benaderd. De vordering wordt verhoogd met incassokosten om de kosten te dekken die een ondernemer of incassobureau hiervoor maakt. Het doel is om tot een betaling of betalingsregeling te komen om zo onnodige kosten te voorkomen. Mocht de minnelijke fase geen betaling van de openstaande vordering tot gevolg hebben, is de volgende stap het opstellen van de dagvaardingen en een procedure bij de rechtbank om zo een vonnis te gaan halen.

Wat is een gerechtelijke procedure?

Als de debiteur nog steeds niet betaalt na een minnelijk incassotraject kan worden overgegaan op een gerechtelijk incassotraject. In dit traject wordt de rechtbank door middel van een dagvaarding verzocht om de debiteur tot betaling te sommeren. Als de rechtbank een positief vonnis toewijst, kan worden overgegaan tot uitvoering. De deurwaarder ‘bezorgt’ het vonnis aan de debiteur, deze krijgt dan nog een laatste kans om vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, of er wordt bijvoorbeeld geen regeling afgesproken, kan de deurwaarder overgaan tot het leggen van beslag op vermogensbestanddelen.

Waarom mag alleen een deurwaarder beslagleggen of een vonnis betekenen?

In de Gerechtsdeurwaarderswet zijn de officiële taken van gerechtsdeurwaarders te vinden. Om deze taken te mogen uitvoeren moet de gerechtsdeurwaarder door de Kroon zijn benoemd of toegevoegd gerechtsdeurwaarder zijn. Wanneer iemand zich ‘deurwaarder’ noemt, maar niet bekend is bij de beroepsorganisatie, is het dus geen gerechtsdeurwaarder.

De taken die horen bij het ambt van gerechtsdeurwaarder worden ook wel ‘ambtelijke werkzaamheden’ genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het betekenen van een vonnis van de rechter, het leggen van beslag op roerende zaken, beslaglegging op inkomen of een bankrekening of het uitvoeren van een ontruiming.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Een incassobureau heeft geen wettelijke bevoegdheden, geen speciale opleiding of titel nodig, is niet gebonden aan gedragsregels en er is geen aansluiting bij een beroepsgroep of toezicht door externe instanties. Zo mag een incassobureau zelf bijvoorbeeld geen ambtelijke werkzaamheden uitvoeren (het leggen van beslag), deze bevoegdheden zijn uitsluitend toebedeeld aan een gerechtsdeurwaarder.

Worden alle gemaakte kosten verhaald op de wederpartij?

Wanneer een schuldeiser een gerechtsdeurwaarder inschakelt worden door diverse partijen kosten gemaakt. De kosten die een deurwaarder voor zijn ambtelijke werkzaamheden in rekening mag brengen zijn wettelijk vastgesteld en komen in beginsel voor rekening van de wederpartij (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Naast de Btag-tarieven zijn er kosten die nog altijd bij de wederpartij verhaald mogen worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons kantoor.

Ik wil graag online inzage in mijn dossiers, is dit mogelijk?

De Schout Gerechtsdeurwaarder heeft een aparte opdrachtgeversportal waarin u al uw lopende en afgesloten dossiers 24/7 kunt volgen, inzien en berichten/vragen kunt achterlaten. Voor inloggegevens en meer informatie m.b.t. de verdere mogelijkheden voor deze portal kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Klik hier voor de uitleg van alle juridische termen.

DE SCHOUT GERECHTSDEURWAARDERS

Wij voldoen aan alle eisen en wettelijke bepalingen waar een deurwaarderskantoor aan moet voldoen.

  • Aangesloten bij KBvG (Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders)
  • Hoogopgeleide deurwaarders
  • Handelen volgens gedragsregels en omgangsvormen
  • Financieel toezicht door het BFT (Bureau Financieel Toezicht)

NEEM CONTACT OP

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij?
Neem dan contact op met De Schout Gerechtsdeurwaarders via telefoonnummer of emailadres.
Heeft u een vordering van ons ontvangen? Aarzel dan niet, neem contact op. Zo voorkomt u oplopende kosten.